ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ (TALP)– ಐಟಿ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ

ಟ್ಯಾಲ್ಪ್‌ (TALP) – ಐಟಿ @‌ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಇನ್ಕರ್ನಾಟಕ

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assisted Learning Programme (TALP)) 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐ.ಸಿ.ಟಿ.) ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ-ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ‘ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ (APF) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೈಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 143ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಂತರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರದೇ https://ictcurriculum.gov.in ಎಂಬ ವೆಬ್ಪೋರ್ಟಲ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಂತ 1: ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಪ್ಯೂಡರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 2: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 3: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-2ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ..

ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ

  ‘ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ - ಬೇಸಿಕ್’ ಎಂಬ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ .ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌-1 ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಶಾಲೆಗಳು, 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ಶಾಲೆಗಳುಹಾಗೂ ಟೆಲಿಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1‌ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶರ್-‌ 1 & 2 ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ 24 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 10+1, 15+1, 20+1 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗರ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಕುರಿತಂತೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್-ಇನ್-‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಯಟ್‌ ಮಧುಗಿರಿವತಿಯಿಂದ 721 ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್-‌೧ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 183 ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಷರ್‌ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ :-

2016-17:-

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಕೊರಟಗೆರೆ

2

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಕೊರಟಗೆರೆ

3

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಟ್ಟಿಅಗ್ರಹಾರ

4

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಐ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ

 

5

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ

6

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಡ್ಲಹಳ್ಳಿ

7

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ

8

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಮಧುಗಿರಿ

9

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಕೊಡ್ಲಪುರ

10

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಮಿಡಿಗೇಶಿ

11

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಡಿ.ವಿ,ಹಳ್ಳಿ

12

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ಮಧುಗಿರಿ

13

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಪಾವಗಡ

14

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಶಿರಾ

15

ಶಿರಾ

ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಶಿರಾ

16

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

17

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಗುಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ

18

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ

19

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ

20

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಗೋಣಿಹಳ್ಳಿ

21

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕುರುಬರರಾಮನಹಳ್ಳಿ

22

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

23

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ

24

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಹೊಸೂರು

2017-18:-

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಡ್ಡಗೆರೆ

2

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ

3

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹನುಮಹಳ್ಳಿ

4

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತೊಂಡೋಟಿ

5

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ

6

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ

7

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸುದ್ದೇಕುಂಟೆ

8

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಲ್ಲೂರು

9

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗರಣಿ

10

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮದ್ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

11

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಶಿರಾ

12

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 

2018-19:-

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ

2

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಎಲೆರಾಂಪುರ

3

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರಸಾಪುರ

4

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಬಿ.ಡಿ.ಪುರ

5

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ

6

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರ

7

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಡತ್ತೂರು

8

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ

9

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೆತ್ತಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ

10

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗೇಟ್

11

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬರಗೂರು

12

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ

13

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಚೆಂಗಾವರ

14

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬೆಂಚೆ-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ

15

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್ಿ.ಆರ್.ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೂ ಡಯಟ್‌ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ

2

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ವಡ್ಡಗೆರೆ

3

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ

4

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಡತ್ತೂರು

5

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೆತ್ತಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ

6

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬೆಂಚೆ-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ

7

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮದ್ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 

 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ SWF/TWF ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 04 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್. ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ

2

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಬಡವನಹಳ್ಳಿ

3

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು

4

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ,ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಂದ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ – TALP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಲೆರಾಂಪುರ

2

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ

3

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಟಗಾರಲಹಳ್ಳಿ

4

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ

5

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

 

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಗಲ್ಲು

2

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಸೋದೇನಹಳ್ಳಿ

3

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಂಡವಾಡಿ

4

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ

5

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕಡಗತ್ತೂರು

6

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ

7

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಮರಿದಾಸನಹಳ್ಳಿ

8

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಕೊಟಗುಡ್ಡ

9

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ನಾಗಲಮಡಿಕೆ

10

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಗೌಡೇಟಿ

11

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ವೀರ್ಲಗೊಂದಿ

12

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ

13

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕೊಡಮಡಗು

14

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಗಂಗಸಾಗರ

15

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬೂದಿಬೆಟ್ಟ

16

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕೃಷ್ನಪುರ

17

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ವಳ್ಳೂರು

18

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಶಾಗದಡು

19

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ತಾವರೆಕೆರೆ

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ SWF/TWF ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ25 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಜಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ಗಲನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ   ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರು

1

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ

2

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಯಲಚಿಗೆರೆ

3

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

4

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ

5

ಕೊರಟಗೆರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಲಿಂಗಾಪುರ

6

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ

7

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಟಗಾರಲಹಳ್ಳಿ

8

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಿವನಗೆರೆ

9

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

10

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಬ್ಯಾಲ್ಯ

11

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಪುರವರ

12

ಮಧುಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ

13

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅರಸೀಕೆರೆ

14

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ

15

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಾಸಲಕುಂಟೆ

16

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

17

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರಾಜವಂತಿ

18

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ವೆಂಕಟಾಪುರ

19

ಪಾವಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌ.ವಿ) ತಿರುಮಣಿ

20

ಪಾವಗಡ

ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾವಗಡ

21

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ

22

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹುಳಿಗೆರ

23

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬುವನಹಳ್ಳಿ

24

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕ್ಷಿಹಳ್ಳಿ

25

ಶಿರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-09-2022 11:33 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧುಗಿರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080